Rådsmedlemmer


Herunder følger meninghedsrådets medlemmer og deres funktion i rådet.

Janne Dyhr

Valgudvalg. Formand for Præstegårdsudvalg. Aktivitets- og kommunikationsudvalg.
Hroarsvænget 6, Thurø
5700 Svendborg
Tlf.: 21570640
E-mail: janne@dyhrdk.dk

Kirsten Schou

Kasserer. Formand for aktivitets- og kommunikationsudvalg.
Bjarrkesvej 15, Thurø
5700 Svendborg
Tlf.: 62205651/ 26205651
E-mail: kirstenschou@thuromail.dk

Erwin Hentzer

Næstformand. Kirke og kirkegårdsudvalg. Økonomiudvalg. Aktivitet og kommunikationsudvalg.
Kogtvedparken 17
5700 Svendborg
Tlf.: 27504016
E-mail: ehentzer@sydfynsmail.dk

Thomas Østergaard Aallmann

Sognepræst. Aktivitets- og kommunikationsudvalg.
Kirkestræde 10, Thurø
5700 Svendborg
Tlf.: 62205092
E-mail: tha@km.dk

Linda Hørmann

Kontaktperson
Rødbyhøjen 47, Thurø
5700 Svendborg
Tlf.: 35815200
E-mail: lindahoermann@live.dk

Hanne Ringgaard Møller

Formand. Økonomiudvalg. Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Blåbærvænget 10,Thurø
5700 Svendborg
Tlf.: 60776566
E-mail: info@balladen.dk

Martin Kolte

Kirkeværge, medlem af præstegårdsudvalget
Blåbyvej 22
5700 Svendborg
Tlf.: 62205982
E-mail: hanneogmartin@gmail.com

Lars Hørmann Kolmos

Formand for Kirke-og kirkegårdsudvalg, medlem af præstegardsudvalget, økonomiudvalget
Søndervej 67, Thurø
5700 Svendborg
Tlf.: 21808343
E-mail: lars.kolmos@gmail.com
Ingrid Hayfield Eysturdal

Præstegårdsudvalget, aktivitets-og kommunikationsudvalg
Søndervej 57, Thurø
5700 Svendborg
Tlf.: 40764132
E-mail: ingridysturdal@gmail.com