Udvalg


Der findes forskellige udvalg under Menighedsrådet: To såkaldt stående udvalg samt øvrige udvalg, som er beskrevet herunder - hvor det også er muligt at se, hvem der er ansvarlige for udvalgets opgaver.
Kirkeværge

Aktivitets- og kommunikationsudvalg

Kirke- og kirkegårdsudvalg

Præstegårdsudvalg

Økonomiudvalg

Valgbestyrelse